SE*Alerias Fabio Gustov

Foto: Susanne Vikström
Kallas: Fabio, Kastrerad              
Född: 2019-11-19                       
Färg: Svartspotted (n 24)
DNA test: A eller AB, bärare av B, unusual genotype. Ej bärare av cs. (Langford)
HCM-test: 2021-01-27 u.a.
PKD-test scanning: 2021-01-27 u.a.
Pyruvate kinase deficiency (PK): Normal (Langford)
- Stamtavla/Pedigree

 Fabio har övergått till sin fodervärdsfamilj Fjällström i Ersmark