Välkommen till SE*Alerias

Välkommen till
SE*Alerias sibiriska katter!

En liten uppfödning av sibirisk katt i norra Sverige.

Värdegrund

Vi vill värna om denna underbara ras och kommer därför att planera vårt avelsarbete med omsorg och stor noggrannhet. Vår värdegrund är att föda upp sunda och rastypiska sibiriska katter med ett härligt temperament. Våra katter lever tillsammans med oss som älskade familjemedlemmar, varför avel sker varsamt och med stor hänsyn till katterna!

Susanne Vikström
Hällebergsvägen 33, 918 32 Sävar
Mobil: 070-2547 444
e-post: se.alerias@gmail.com

Att köpa en katt är ett stort ansvar! En katt lever länge och kräver din vård och omsorg. Vår önskan är att kattungarna säljs som älskade familjemedlemmar till ett tryggt och kärleksfullt hem, varför vi inte säljer kattungar utan personligt besök hos oss.

Vi säljer inte kattungar som utekatter! Vår starka önskan är att katterna ska hamna i hem där de får vara innekatter, med möjlighet till utevistelse i form av koppelpromenader och/eller inhägnad kattgård.
SibiriskaKatten.se - Detta är en hemsida för alla intresserade av sibirisk katt! Här tar vi fram ny fakta och sprider mer kunskap om vår ras - från en väldigt vänlig plattform. Läs mer om våra FB-grupper ”Sibirisk katt” och ”Sibiriska katter och kullar” på sidan.

Certifierad uppfödare

Att köpa katt av en SVERAK-uppfödare ska vara en trygg affär för alla inblandade!

Att vara certifierad uppfödare skickar viktiga signalvärden till kattungeköpare om att uppfödaren har kompetens och står för en ansvarshetskänsla.


Här kan du läsa om vad det innebär att vara certifierad uppfödare.

SVERAK-diplomerad uppfödare!

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring.

Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.

Jag har tagit examen i PawPeds kurs G1, G2 och G3! Klicka på respektive banner bredvid om du vill veta vad det innebär.

Campus Felinarium

Jag är godkänd på kursen Ursa minor! Här kan du läsa om du vill veta vad det innebär och vilka som har klarat kursen.

Uppfödarettan

Jag är godkänd på SVERAKs kurs Uppfödarettan! Här kan du få information om vad det innebär.

VARNING oärliga säljare!

Vi vill göra er uppmärksamma på de sibiriska katter som säljs bl.a. genom blocket utan stamtavla! Dessa katter är då att räkna som huskatter. Priset kan variera men hamnar ofta strax under halva priset jämfört med en sibirisk katt som HAR stamtavla. De falska sibiriska katterna kan både vara korthåriga och inte allergivänliga så allergiker bör undvika dessa helt.
Läs mer på Har du kattkoll - länk.