Foto: Pernilla Jolheden

Uppfödare av sibirisk katt:

S*Acero Ramos - Kerstin Lönnqvist, Hestra
S*Altaicas - Catharina Petersén, Skellefteå
SE*Arwati's - Ewa och Arne Lahti, Umeå
SE*Asiris - Katarina Johansson, Sävar
SE*Bellinka's - Pernilla Jolheden, Ljushult
SE*Bekiles - Annika och Bernt Olsson, Sundsvall
SE*Black Beluga - Pernilla Helmersson, Umeå
S*Deltas - Gunilla Falk, Sävar
SE*Epigon's- Maria Eriksson, Umeå
S*Fairlines - Carina Bergström, Yttersjö Umeå
S*Laxforsens - Susanne Olsson, Kiruna
SE*Leannain's - Karin Lidvall, Umeå
S*Lince's - Kicki Eriksson, Sundsvall
S*Lubov Sibiri - Elisabeth Jönsson,Gävle
S*Millifiore - Anna-Lena Andersson, Skellefteå
SE*Sibirica's- Camilla Sjöstedt, Skellefteå
S*Vintermarkens - Erika Edvardsson, Boliden